Carregant

Si us plau, esperi

2020/000008126

Contractació del servei de monitors i socorrisme de la piscina municipal de Mataró
Contractació del servei de monitors i socorrisme de la piscina municipal de Mataró
Import sense IVA
283.334,00 EUR
Estat Avaluació
Periode de sol·licituds
01/d’oct./2020 - 20/d’oct./2020 09:00
Òrgan de contractació Ajuntament de Mataró
Òrgan de contractació
Ayuntament de Mataró
Tipus de contracte Serveis
Tipus de procediment
Obert
SARA No
Valor estimat 623.334,80 EUR
codi CPV
92620000-3 Serveis relacionats amb els esports 

Forma de presentació

Estructura de l'oferta

 • Documentació administrativa
  • Còpia del número d´identificació fiscal
  • Declaració responsable de compliment de requisits previs
  • Designació de dades de notificació
  • DEUC - Document Europeu Únic de Contractació
 • Oferta tècnica o avaluable mitjançant judici valor
  • Composició de l’uniforme (roba de bany i esportiva, calçat, ...)
  • Organigrama, organització del personal, processos i mitjans de treball
  • Procés de resposta davant la necessitat d’una suplència
  • Proposta de coordinació entre l’empresa, el personal i la Piscina Municipal
 • Oferta econòmica o avaluable mitjançant fórmules
  • Oferta econòmica, Oferta anual d'aportació de material i Annex condicions laborals (no puntua)
  • Pla de formació

Documents i enllaços publicats de l'expedient

document Data de publicació
Plec tècnic

Plec de prescripcions tècniques

Publicat el 23/de set./2020

Descarregar

Plec administratiu

Plec de clàusules administratives particulars

Publicat el 23/de set./2020

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex principis ètics i regles de conducta

Publicat el 23/de set./2020

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex exemple horaris monitors

Publicat el 23/de set./2020

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex previsió hores socorristes

Publicat el 23/de set./2020

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex proposta econòmica

Publicat el 23/de set./2020

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex declaració responsable

Publicat el 23/de set./2020

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex dades notificació

Publicat el 23/de set./2020

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex subrogació personal

Publicat el 23/de set./2020

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex condicions laborals

Publicat el 23/de set./2020

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex previsió hores monitors socorristes

Publicat el 23/de set./2020

Descarregar

Documents addicionals a publicar

DEUC

Publicat el 23/de set./2020

Descarregar

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud