Carregant

Si us plau, esperi

2020/000010838

Contractació de les obres del projecte de regulació semafòrica de tres cruïlles del polígon industrial Pla d'en Boet.
Contractació de les obres del projecte de regulació semafòrica de tres cruïlles del polígon industrial Pla d'en Boet.
Import sense IVA
314.826,62 EUR
Estat Avaluació
Periode de sol·licituds
09/d’oct./2020 - 29/d’oct./2020 09:00
Òrgan de contractació Ajuntament de Mataró
Òrgan de contractació
Ayuntament de Mataró
Tipus de contracte Obres
Tipus de procediment
Obert simplificat
SARA No
Valor estimat 377.791,94 EUR
codi CPV
34996100-6 Semàfors 

45316212-4 Instal·lació de semàfors 

Forma de presentació

Estructura de l'oferta

 • 1 sobre (AC) Simplificado
  • Altres declaracions
  • Annex declaració condicions laborals del personal
  • Còpia de la targeta d'identificació fiscal
  • Declaració responsable compliment condicions del plec tècnic, punts 3.9 i 4.2
  • Declaració responsable de compliment de requisits previs
  • Desglossament de l'oferta econòmica
  • Reducció termini d'execució respecte del màxim previst als plecs (90 dies)

Documents i enllaços publicats de l'expedient

document Data de publicació
Plec administratiu

Plec de clàusules administratives particulars

Publicat el 02/d’oct./2020

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex principis ètics i regles de conducta

Publicat el 02/d’oct./2020

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex condicions laborals

Publicat el 02/d’oct./2020

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex declaració responsable

Publicat el 02/d’oct./2020

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex termini d'execució

Publicat el 02/d’oct./2020

Descarregar

Plec tècnic

Plec de prescripcions tècniques

Publicat el 02/d’oct./2020

Descarregar

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud