Carregant

Si us plau, esperi

2020/000007326

serveis de recollida de residus municipals i de la neteja viària i de platges del municipi de Mataró
El present contracte té com a objecte els serveis de recollida de residus municipals i de la neteja viària i de platges del municipi de Mataró, dividits en tres lots: - Lot 1 Servei de neteja viària i de platges, servei de recollida de residus domiciliaris i assimilables, i pla de comunicació - Lot 2 Servei de recollida concertada de voluminosos (reservat a empreses d' inserció) - Lot 3 Servei de control de qualitat i proximitat
Import sense IVA
54.305.383,66 EUR
Estat Avaluació
Periode de sol·licituds
05/d’oct./2020 - 04/de des./2020 09:00
Òrgan de contractació Ajuntament de Mataró
Òrgan de contractació
Ayuntament de Mataró
Tipus de contracte Serveis
Tipus de procediment
Obert
SARA
Valor estimat 65.166.460,38 EUR
Nº lots 3

Forma de presentació

Estructura de l'oferta

 • Documentació administrativa
  • Declaració responsable de compliment de requisits previs
  • DEUC - Document Europeu Únic de Contractació
 • Oferta tècnica o avaluable mitjançant judici valor
  • documentació criteris que depenen d'un judici de valor
 • Oferta econòmica o avaluable mitjançant fórmules
  • Lot 1: Lot 1 Servei de neteja viària i de platges, servei de recollida de residus domiciliaris i assimilables, i pla de comunicació
   • documentació criteris automàtics
  • Lot 2: Lot 2 Servei de recollida concertada de voluminosos (reservat a empreses d'inserció)
   • Documentació criteris automàtics
  • Lot 3: Lot 3 Servei de control de qualitat i proximitat
   • documentació criteris automàtics

Lots en què es divideix l'expedient

Lot Import sense IVA Estat Codi CPV
1 Lot 1 Servei de neteja viària i de platges, servei de recollida de residus domiciliaris i assimilables, i pla de comunicació 51.113.256,12 Avaluació
90511100-3 Serveis de recollida de desaprofitaments sòlids urbans 

90511300-5 Serveis de recollida d'escombraries 

90512000-9 Serveis de transport de desaprofitaments 

90610000-6 Serveis de neteja i escombratge de carrers 

90680000-7 Serveis de neteja de platges 

2 - Lot 2 Servei de recollida concertada de voluminosos (reservat a empreses d'inserció) 2.555.902,40 Avaluació
90511100-3 Serveis de recollida de desaprofitaments sòlids urbans 

90511300-5 Serveis de recollida d'escombraries 

90512000-9 Serveis de transport de desaprofitaments 

3 - Lot 3 Servei de control de qualitat i proximitat 636.225,14 Avaluació
90714500-0 Serveis de control de la qualitat mediambiental 

Documents i enllaços publicats de l'expedient

document Data de publicació
Plec tècnic

plec tècnic

Publicat el 02/d’oct./2020

Descarregar

Plec administratiu

plec administratiu

Publicat el 02/d’oct./2020

Descarregar

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud