Carregant

Si us plau, esperi

2020/000051512

servei d'atenció a domicili i de suport a la llar i atenció a la persona
L'objecte del contracte és la prestació del servei d’atenció a domicili de suport a la llar i atenció a la persona en el Municipi de Mataró. El contracte es divideix en tres lots distribuïts en funció del volum de negoci (hores anuals) que a continuació es descriuen. Aquesta divisió en lots prové del sistema utilitzat per l’Ajuntament de Mataró en l’ anterior contracte per a la prestació del servei d'atenció a domicili. La divisió en lots té per finalitat el foment del desenvolupament de la petita i mitjana empresa en el sector de l’ atenció a les persones i comporta que cada empresa només pugui optar a la licitació d’un dels tres lots oferts, en funció del número d'hores que li resulti operatiu segons el tipus d´empresa. El nombre d´hores previstes en aquesta licitació és el següent: Lot 1: 331.245 hores pels tres anys de durada inicial del contracte. Lot 2: 287.787 hores pels tres anys de durada inicial del contracte. Lot 3: 164.235 hores pels tres anys de durada inicial del contracte
Import sense IVA
14.487.650,28 EUR
Estat Avaluació
Periode de sol·licituds 13/d’oct./2021 08:00 - 11/de nov./2021 09:00
Òrgan de contractació Ajuntament de Mataró
Òrgan de contractació
Ayuntament de Mataró
Tipus de contracte Serveis
Tipus de procediment
Obert
SARA
Valor estimat 27.043.613,85 EUR
Nº lots 3

Forma de presentació

Estructura de l'oferta

 • Documentació administrativa
  • Altres declaracions
  • DEUC - Document Europeu Únic de Contractació
 • Oferta tècnica o avaluable mitjançant judici valor
  • Innovació en les propostes d'intervenció
  • Organització general del servei
  • Organització recursos humans
  • Registre i sistematització de la informació
  • Sistema d'avaluació i garantia de qualitat
 • Oferta econòmica o avaluable mitjançant fórmules
  • Estabilitat plantilla
  • Oferta d'hores anuals de tècnic d'integració social
  • Oferta de formació
  • Oferta econòmica

Lots en què es divideix l'expedient

Lot Import sense IVA Estat Codi CPV
1 Lot 1: 331.245 hores pels tres anys de durada inicial del contracte. 6.035.171,46 Avaluació
85320000-8 Serveis socials 

98513310-8 Serveis d'ajuda en tasques domèstiques 

98514000-9 Serveis domèstics 

2 Lot 2: 287.787 hores pels tres anys de durada inicial del contracte 5.424.150,81 Avaluació
85320000-8 Serveis socials 

98513310-8 Serveis d'ajuda en tasques domèstiques 

98514000-9 Serveis domèstics 

3 Lot 3: 164.235 hores pels tres anys de durada inicial del contracte 3.028.328,01 Avaluació
85320000-8 Serveis socials 

98513310-8 Serveis d'ajuda en tasques domèstiques 

98514000-9 Serveis domèstics 

Documents i enllaços publicats de l'expedient

document Data de publicació
Plec tècnic

plec tècnic

Publicat el 13/d’oct./2021

Descarregar

Plec administratiu

plec administratiu

Publicat el 13/d’oct./2021

Descarregar

Documents addicionals a publicar

annex principis ètics

Publicat el 13/d’oct./2021

Descarregar

Documents addicionals a publicar

annex criteris automàtics

Publicat el 13/d’oct./2021

Descarregar

Meses d'obertura de la licitació.

2020/000051512: Taula d'obertura de la sección Sobre C: Oferta econòmica o avaluable mitjançant fórmules

2 de desembre 2021 11:00

Pendent

No hi ha actes disponibles per a aquesta taula
Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud