Carregant

Si us plau, esperi

AF9502

Contractació mitjançant procediment obert dels diversos serveis d'assegurances, amb servei de mediació, d'Aigües de Mataró, SA
Contractació mitjançant procediment obert dels diversos serveis d'assegurances, amb servei de mediació, d'Aigües de Mataró, SA
Import sense IVA
98.000,00 EUR
Estat Avaluació
Periode de sol·licituds
01/de febr./2024 21:00 - 15/de febr./2024 14:00
Òrgan de contractació Aigües de Mataró (AMSA)
Òrgan de contractació
Aigües de Mataró (AMSA)
Tipus de contracte Serveis
Tipus de procediment
Obert
SARA
Valor estimat 294.000,00 EUR
Nº lots 2

Forma de presentació

Estructura de l'oferta

 • Sobre digital A
  • DEUC - Document Europeu Únic de Contractació
  • DNI
  • Escriptures
 • Sobre de condicions tècniques i econòmiques
  • Integració al programari de gestió de sinistres específic del mediador
  • Mediador en sector de l aigua
  • Millores en les cobertures mínimes exigides
  • Oferta econòmica
  • Reducció de la franquícia general

Divisió de l'expedient en lots

Lot Título Import sense IVA Estat
66516400-4 Serveis d'assegurances de responsabilitat civil general 

1 Contractació mitjançant procediment obert dels diversos serveis d'assegurances, amb servei de mediació, d'Aigües de Mataró, SA LOT 1- Danys Patrimonials ocasionats al patrimoni Contractació mitjançant procediment obert dels diversos serveis d'assegurances, amb servei de mediació, d'Aigües de Mataró, SA LOT 1- Danys Patrimonials ocasionats al patrimoni 33.000,00 Avaluació
66516400-4 Serveis d'assegurances de responsabilitat civil general 

2 Contractació mitjançant procediment obert dels diversos serveis d'assegurances, amb servei de mediació, d'Aigües de Mataró, SA LOT 2 - Responsabilitat Civil Contractació mitjançant procediment obert dels diversos serveis d'assegurances, amb servei de mediació, d'Aigües de Mataró, SA LOT 2 - Responsabilitat Civil 65.000,00 Avaluació

Documents i enllaços publicats de l'expedient

document
Plec administratiu

Plec de Clàusules Administratives

Descarregar

Plec tècnic

Plec Tècnic Lot 1

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Anunci de licitació

Descarregar

Documents addicionals a publicar

DEUC

Descarregar

Plec tècnic

Plec Tècnic Lot 2

Descarregar

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud