Carregant

Si us plau, esperi

Comprovacions d'entorn

En aquesta secció us permet validar si el seu ordinador compleix els requisits tècnics per poder operar en la Plataforma de Licitació Electrònica

Pas 1: Navegador

JavaScript

Prova completada

Prova fallada
El seu navegador no suporta les últimes característiques de JavaScript o no està activat. Vostè no podrà accedir a les funcionalitats de subhasta electrònica, obertura de taules virtuals i presentació web d'ofertes electròniques del portal de licitació.

Cookies habilitades

Prova completada

Prova fallada
El seu navegador no té habilitades les galetes, les quals són elements necessaris per la correcta operativa del Portal.

HTML5

Prova completada

Prova fallada
El seu navegador no suporta les característiques de HTML5 requerides.

WebSockets

Prova completada

Prova fallada
El seu navegador no suporta WebSockets. Vostè no podrà accedir a les funcionalitats de subhasta electrònica, obertura de taules virtuals i presentació web d'ofertes electròniques del portal de licitació.

Suport amb xifrat web

Prova completada

Prova fallada
El seu navegador no suporta les característiques de xifrat web. Vostè no podrà accedir a les funcionalitats de presentació web d'ofertes electròniques del portal de licitació.

Pas 2: Component de signatura

Component client per a la realització de signatures (Autofirma)

Prova completada

Prova fallada
El component client de signatura no està instal·lat correctament. Per poder realitzar signatures cal tenir instal·lat el component de signatura Autofirma que podrà descarregar en el següent enllaç:

Enllaç extern

Signatura d'exemple

Prova completada

Prova fallada
No s'ha pogut realitzar la signatura, verifiqui la correcta instal·lació del component de signatura i l'existència de certificats electrònics vàlids per a realitzar signatures.

Certificat vàlid de signatura

Prova completada

Prova fallada
El certificat amb el qual ha realitzat la signatura no és vàlid. Comproveu que el certificat no estigui revocat ni caducat i que pertany a una autoritat de certificació acceptada per la plataforma.
Els certificats suportats pel sistema són aquells admesos pel Ministeri dIndústria, Energia i Turisme, entre els quals es troben els més estesos en làmbit nacional i també daltres dàmbit europeu i internacional. Es poden consultar els certificats admesos revisant el document de certificats admesos o bé en el següent enllaç "https://sedeaplicaciones.minetur.gob.es/Prestadores/".

Si el seu certificat no es pot validar correctament, però sí que es troba entre els especificats en el document de certificats admesos, preguem que es posi en contacte amb el servei de suport.