Carregant

Si us plau, esperi

2021/000030545

Substitució de la gespa artificial de dos camps municipals de futbol: CMF Camí del Mig (Cerdanyola) i CMF Rocafonda
Substitució de la gespa artificial de dos camps municipals de futbol: CMF Camí del Mig (Cerdanyola) i CMF Rocafonda
Import sense IVA
449.097,75 EUR
Estat Avaluació
Periode de sol·licituds
23/de jul./2021 - 09/de set./2021 09:00
Òrgan de contractació Ajuntament de Mataró
Òrgan de contractació
Ajuntament de Mataró
Tipus de contracte Obres
Tipus de procediment
Obert
SARA No
Valor estimat 532.655,21 EUR
Nº lots 2

Forma de presentació

Estructura de l'oferta

 • Sobre de cláusulas administrativas
  • Altres declaracions:
  • Còpia de la Targeta d’Identificació fiscal.
  • Declaració responsable de compliment de requisits previs
  • Estudi de l’estat actual de l’ indret
  • Memòria descriptiva del procés d’execució.
 • Sobre de condiciones técnicas y económicas
  • ANNEX DECLARACIÓ CONDICIONS LABORALS DEL PERSONAL
  • Aportació de l’informe Tècnic del CSIC
  • Justificació del reblert existent del camp i posterior reutilització
  • Període de garantia de la gespa
  • Lot 1: Lot 1: Substitució de la gespa artificial del camp municipal de futbol: CMF Camí del Mig (Cerdanyola)
   • Oferta economia
  • Lot 2: Lot 2: Substitució de la gespa artificial del camp municipal de futbol CMF Rocafonda
   • Oferta econòmica

Lots en què es divideix l'expedient

Lot Import sense IVA Estat Codi CPV
1 Lot 1: Substitució de la gespa artificial del camp municipal de futbol: CMF Camí del Mig (Cerdanyola) 323.855,88 Avaluació
45212290-5 Reparació i manteniment d'instal·lacions esportives 

2 Lot 2: Substitució de la gespa artificial del camp municipal de futbol CMF Rocafonda 125.241,87 Avaluació
45212290-5 Reparació i manteniment d'instal·lacions esportives 

Documents i enllaços publicats de l'expedient

document
Plec tècnic

Plec tècnic

Descarregar

Plec administratiu

Plec administratiu

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex principis ètics i regles de conducta

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Aclariments 4

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Aclariment 1

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Aclariment 2

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Aclariment 3

Descarregar

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud