Carregant

Si us plau, esperi

2021/00012007

Concessió del servei del Bar/Restaurant de l’Edifici del Café Nou de Mataró, i inserció de col·lectius de persones amb diversitat funcional i/o persones amb especials dificultats d’inserció
El present contracte té com a objecte l’explotació del Bar/Restaurant de l’Edifici del Café Nou de Mataró, i la inserció de col·lectius de persones amb diversitat funcional i/o persones amb especials dificultats d’inserció laboral. Tal com es preveu al projecte CAFE NOU, el bar/restaurant haurà complir uns trets especials: • Organitzar activitats de promoció de productes gastronòmics i enològics característics del territori (degustacions de vins i caves, tasts de productes típics, etc.). Aquestes activitats es podran integrar en els recorreguts turístics de la ciutat (visites guiades i rutes turístiques). • Programar activitat cultural, complementària a l’organitzada directament per l’Ajuntament, utilitzant els espais cedits: Bar, Terrassa exterior i ocasionalment Espai de Treball polivalent. El 50% de1 Projecte CAFE NOU està cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, en el marc del Programa Operatiu FEDER Catalunya 2014-2020. Objectiu d’inversió en creixement i ocupació. Objectiu específic 6.3.1 Promoure la protecció, el foment i el desenvolupament del patrimoni cultural
Import sense IVA
3.482.122,38 EUR
Estat Avaluació
Periode de sol·licituds 09/d’oct./2021 08:00 - 03/de nov./2021 09:00
Òrgan de contractació Ajuntament de Mataró
Òrgan de contractació
Ayuntament de Mataró
Tipus de contracte Gestió serveis públics
Tipus de procediment
Obert
SARA
Valor estimat 5.803.537,30 EUR
codi CPV
55300000-3 Serveis de restaurant i de subministrament de menjars 

55410000-7 Serveis de gestió de bars 

79993100-2 Serveis de gestió d'instal·lacions 

Forma de presentació

Estructura de l'oferta

 • Documentació administrativa
  • altres declaracions
  • Declaració responsable de compliment de requisits previs
  • DEUC - Document Europeu Únic de Contractació
 • Oferta tècnica o avaluable mitjançant judici valor
  • PROPOSTA DE MOSTRES I TASTS
  • PROPOSTA DE PROGRAMACIÓ CULTURAL PEL PRIMER SEMESTRE 2022
  • PROPOSTA DE SERVEI DE RESTAURANT i ANNEX HORARIS
  • PROPOSTA D’INVERSIÓ INICIAL
 • Oferta econòmica o avaluable mitjançant fórmules
  • Annex model proposta mobiliari i equipament
  • annex oferta criteris automàtics
  • Annex personal experiència i formació
  • Documentació justificativa valor econòmic de tots els elements
  • Relació dels productes aptes per intoleràncies de l'annex oferta criteris automàtics

Documents i enllaços publicats de l'expedient

document Data de publicació
Plec tècnic

plec tècnic

Publicat el 08/d’oct./2021

Descarregar

Plec administratiu

plec administratiu

Publicat el 08/d’oct./2021

Descarregar

Documents addicionals a publicar

annex 1 planols edifici

Publicat el 08/d’oct./2021

Descarregar

Documents addicionals a publicar

annex 2 planols espais us exclusiu

Publicat el 08/d’oct./2021

Descarregar

Documents addicionals a publicar

annex 3 equipament cuina

Publicat el 08/d’oct./2021

Descarregar

Documents addicionals a publicar

annex 3 equipament cuina

Publicat el 08/d’oct./2021

Descarregar

Documents addicionals a publicar

annex 4 mobiliari i equipament

Publicat el 08/d’oct./2021

Descarregar

Documents addicionals a publicar

annex 4 mobiliari i equipament

Publicat el 08/d’oct./2021

Descarregar

Documents addicionals a publicar

annex 5 horari previst

Publicat el 08/d’oct./2021

Descarregar

Documents addicionals a publicar

annex 5 horari previst

Publicat el 08/d’oct./2021

Descarregar

Documents addicionals a publicar

nnex 6 estudi viabilitat

Publicat el 08/d’oct./2021

Descarregar

Documents addicionals a publicar

annex del responsable

Publicat el 08/d’oct./2021

Descarregar

Documents addicionals a publicar

annex principis etics

Publicat el 08/d’oct./2021

Descarregar

Documents addicionals a publicar

model oferta criteris automàtics

Publicat el 08/d’oct./2021

Descarregar

Documents addicionals a publicar

model personal experiència

Publicat el 08/d’oct./2021

Descarregar

Documents addicionals a publicar

model proposta horaris

Publicat el 08/d’oct./2021

Descarregar

Documents addicionals a publicar

model proposta mobiliari i equipament

Publicat el 08/d’oct./2021

Descarregar

Documents addicionals a publicar

planol espais

Publicat el 08/d’oct./2021

Descarregar

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud