Carregant

Si us plau, esperi

2021/000029787

Servei de poda viaria i dels espais verds de Mataró
El present contracte té per objecte la prestació del servei de poda viària i els espais verds de Mataró.
Import sense IVA
157.032,03 EUR
Estat Avaluació
Periode de sol·licituds
20/de nov./2021 09:00 - 07/de des./2021 09:00
Òrgan de contractació Ajuntament de Mataró
Òrgan de contractació
Ayuntament de Mataró
Tipus de contracte Serveis
Tipus de procediment
Obert
SARA No
Valor estimat 188.438,44 EUR
codi CPV
77341000-2 Poda d'arbres 

Forma de presentació

Estructura de l'oferta

 • Documentació administrativa
  • altres declaracions
  • còpia targeta identificació fiscal
  • Declaració responsable de compliment de requisits previs
  • DEUC - Document Europeu Únic de Contractació
 • Oferta tècnica o avaluable mitjançant judici valor
  • Justificació del Pla de Mobilitat
  • Planificació general del recorregut de poda
 • Oferta econòmica o avaluable mitjançant fórmules
  • annex condicions laborals del personal
  • Annex criteris automàtics

Documents i enllaços publicats de l'expedient

document Data de publicació
Plec tècnic

plec tècnic

Publicat el 17/de nov./2021

Descarregar

Plec administratiu

plec administratiu

Publicat el 17/de nov./2021

Descarregar

Documents addicionals a publicar

annex condicions laborals

Publicat el 17/de nov./2021

Descarregar

Documents addicionals a publicar

annex criteris automàtics

Publicat el 17/de nov./2021

Descarregar

Documents addicionals a publicar

annex declaració responsable

Publicat el 17/de nov./2021

Descarregar

Documents addicionals a publicar

annex principis ètics

Publicat el 17/de nov./2021

Descarregar

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud