Carregant

Si us plau, esperi

2021/000109640

Contracte de subministrament de mascaretes per evitar el contagi i la propagació del virus SARS-COVID-2
Contracte de subministrament de mascaretes per evitar el contagi i la propagació del virus SARS-COVID-2
Import sense IVA
39.510,00 EUR
Estat Avaluació
Periode de sol·licituds
25/de nov./2021 - 13/de des./2021 09:00
Òrgan de contractació Ajuntament de Mataró
Òrgan de contractació
Ayuntament de Mataró
Tipus de contracte Subministraments
Tipus de procediment
Obert super-simplificat
SARA No
Valor estimat 39.510,00 EUR
Nº lots 2

Forma de presentació

Estructura de l'oferta

 • Oferta completamente objetiva
  • Altres declaracions:
  • ANNEX CONDICIONS LABORALS DEL PERSONAL
  • ANNEX PROPOSICIÓ ECONÒMICA, ajustat al model que s’adjunta.
  • Còpia del número d’identificació fiscal de l’empresa
  • Declaració responsable de compliment de requisits previs

Lots en què es divideix l'expedient

Lot Import sense IVA Estat Codi CPV
1 Contracte de subministrament de mascaretes per evitar el contagi i la propagació del virus SARS-COVID-2 - Lot 1: Mascaretes de protecció FFP2 18.750,00 Avaluació
35100000-5 Equip d'emergència i seguretat 

2 Contracte de subministrament de mascaretes per evitar el contagi i la propagació del virus SARS-COVID-2 - Lot 2: Mascaretes quirúrgiques 20.760,00 Avaluació
35100000-5 Equip d'emergència i seguretat 

Documents i enllaços publicats de l'expedient

document Data de publicació
Plec tècnic

Plec tècnic

Publicat el 24/de nov./2021

Descarregar

Plec administratiu

Plec administratiu

Publicat el 24/de nov./2021

Descarregar

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud
Bon dia PCAP, Clàusula 15. Es sol·licita presentar l'oferta segons Annex de proposicó económica que s'adjunta i també annex_1_preus unitaris. Són el mateix document? Coincideix amb l'Annex 2 del PPT? s'ha de presentar en foramt .xls o .pdf? Cal aportar l'Annex de desglossament d'oferta amb indicació dels costos, beneficis, etc? Gràcies
Publicada

02/de des./2021

contestada

02/de des./2021

Bon dia perque l'oferta sigui vàlida cal omplir l'annex desglossament oferta econòmica i l'annex preus unitaris que trobareu penjat al perfil del contractant, els dos annexos han d'estar penjats en pdf i signats per l'empresa. A l'annex desglossament oferta s'han d'indicar els costos, beneficis, etc. gràcies