Carregant

Si us plau, esperi

2022/000046429

Contracte pel subministrament de fons documental per a les Biblioteques de Mataró
Contracte pel subministrament de fons documental de llibres i audiovisuals per a les Biblioteques de Mataró gestionades per la Direcció de Cultura de l’Ajuntament de Mataró.
Import sense IVA
255.434,04 EUR
Estat Adjudicat
Periode de sol·licituds
10/de nov./2022 - 12/de des./2022 09:00
Òrgan de contractació Ajuntament de Mataró
Òrgan de contractació
Ajuntament de Mataró
Tipus de contracte Subministraments
Tipus de procediment
Obert
SARA
Valor estimat 561.954,89 EUR
Nº lots 2

Forma de presentació

Estructura de l'oferta

 • Documentació administrativa
  • Altres declaracions:
  • Còpia del número d’identificació fiscal de l’empresa
  • Declaració responsable de compliment de requisits previs
  • DEUC - Document Europeu Únic de Contractació
 • Oferta tècnica o avaluable mitjançant judici valor
  • Lot 1: Contracte pel subministrament de fons documental per a les Biblioteques de Mataró - Lot 1: subministrament de fons de llibres.
   • Eina web per a la consulta directa del fons i execució de comandes
   • Proposta d’activitats complementàries a les programades per les Biblioteques
  • Lot 2: Contracte pel subministrament de fons documental per a les Biblioteques de Mataró - Lot 2: subministrament de fons audiovisuals
   • Eina web per a la consulta directa dl fons i execució de comandes
 • Oferta econòmica o avaluable mitjançant fórmules
  • ANNEX DECLARACIÓ CONDICIONS LABORALS DEL PERSONAL
  • Oferta econòmica i altres criteris automàtics

Divisió de l'expedient en lots

Lot Título Import sense IVA Estat
22113000-5 Llibres per a biblioteca 

1 Contracte pel subministrament de fons documental per a les Biblioteques de Mataró - Lot 1: subministrament de fons de llibres. Contracte pel subministrament de fons documental de llibres i audiovisuals per a les Biblioteques de Mataró gestionades per la Direcció de Cultura de l’Ajuntament de Mataró. - Lot 1: subministrament de fons de llibres. 232.293,54 Adjudicat
32321200-1 Equip audiovisual 

2 Contracte pel subministrament de fons documental per a les Biblioteques de Mataró - Lot 2: subministrament de fons audiovisuals Contracte pel subministrament de fons documental de llibres i audiovisuals per a les Biblioteques de Mataró gestionades per la Direcció de Cultura de l’Ajuntament de Mataró. - Lot 2: subministrament de fons audiovisuals 23.140,50 Adjudicat

Documents i enllaços publicats de l'expedient

document
Plec tècnic

Plec tècnic

Descarregar

Plec administratiu

Plec administratiu

Descarregar

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud