Carregant

Si us plau, esperi

2023/000063841

Contracte del servei de manteniment/revisió d'un cinemòmetre-radar Multanova, Mod. 6F-MR amb número de Sèrie 1356 de la Policia Local de Mataró.
L'objecte del contracte és el servei de manteniment/revisió d'un equip cinemòmetre-radar Multanova, Mod. 6R-MR amb número de sèrie 1356 de la Policia Local. La descripció detallada del servei així com la resta de requeriments amb els que caldrà executar-lo es recullen al plec de condicions tècniques particulars i en el plec administratiu.
Import sense IVA
1.340,00 EUR
Estat Adjudicat
Periode de sol·licituds
22/de nov./2023 - 07/de des./2023 09:00
Òrgan de contractació Ajuntament de Mataró
Òrgan de contractació
Ajuntament de Mataró
Tipus de contracte Serveis
Tipus de procediment
Obert super-simplificat
SARA No
Valor estimat 2.948,00 EUR
codi CPV
50410000-2 Serveis de reparació i manteniment d'aparells de mesura, proves i verificació 

Forma de presentació

Estructura de l'oferta

  • Oferta completament objectiva
    • Altres declaracions
    • Còpia del número d’identificació fiscal de l’empresa
    • Declaració responsable de compliment de les condicions establertes legalment per contractar
    • Documentació relativa als criteris automàtics: annex desglossament oferta econòmica

Documents i enllaços publicats de l'expedient

document
Plec tècnic

Pliego técnico

Descarregar

Plec administratiu

Pliego administrativo

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex declaració responsable

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex desglos oferta econòmica

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Anunci licitacio

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex principis ètics i regles de conducta

Descarregar

Documents addicionals a publicar

DEUC

Descarregar

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud