Carregant

Si us plau, esperi

2023/000067076

Contracte de subministrament del vestuari i calçat dels grups d'oficis i tècnics dels serveis d'Espais Públics i Equipaments Municipals.
L'objecte del contracte és el de subministrament de vestuari i calçat per a grups d´oficis i tècnics dels Serveis d´Espais Públics i Equipaments Municipals. El contingut concret i les especificacions que s’hauran de seguir en el subministrament, així com la resta de requeriments amb els que caldrà executar-lo, es detallen en el plec tècnic particular que s’acompanya al present plec. Aquest contracte es divideix en 6 lots: Lot 1: Jaqueta d´abric, polars, polos d màniga curta i de màniga llarga. Lot 2: Pantalons Lot 3: Vestuari de temporada: polars , polos de màniga curta i màniga llarga. Lot 4: Calçat Lot 5: Complements (Gorres, bufs, barrets i guants) Lot 6: Vestuari específic fora de temporada
Import sense IVA
93.581,20 EUR
Estat Avaluació
Periode de sol·licituds
22/de nov./2023 - 11/de des./2023 09:00
Òrgan de contractació Ajuntament de Mataró
Òrgan de contractació
Ajuntament de Mataró
Tipus de contracte Subministraments
Tipus de procediment
Obert
SARA No
Valor estimat 159.088,04 EUR
Nº lots 6

Forma de presentació

Estructura de l'oferta

 • Documentació administrativa
  • Altres declaracions
  • Còpia de la TARJA D’IDENTIFICACIÓ FISCAL
  • Declaració responsable de compliment de requisits previs
  • Mostra de cada una de les peces dels lots que ofertin
 • Oferta tècnica o avaluable mitjançant judici valor
  • Documentació per valoració dels criteris subjectes a judici de valor
 • Oferta econòmica o avaluable mitjançant fórmules
  • Documentació avaluable mitjançant l’aplicació de fórmules
  • Termini de lliurament

Divisió de l'expedient en lots

Lot Título Import sense IVA Estat
18100000-0 Roba de treball, roba de treball especial i accessoris 

1 Contracte de subministrament del vestuari i calçat dels grups d'oficis i tècnics dels serveis d'Espais Públics i Equipaments Municipals. LOT 1 L'objecte del contracte és el de subministrament de vestuari i calçat per a grups d'oficis i tècnics dels Serveis d'Espais Públics i Equipaments Municipals. El contingut concret i les especificacions que s'hauran de seguir en el subministrament, així com la resta de requeriments amb els que caldrà executar-lo, es detallen en el plec tècnic particular que s'acompanya al present plec. Lot 1: Jaqueta d'abric, polars, polos d màniga curta i de màniga llarga. 41.472,00 Avaluació
18100000-0 Roba de treball, roba de treball especial i accessoris 

2 Contracte de subministrament del vestuari i calçat dels grups d'oficis i tècnics dels serveis d'Espais Públics i Equipaments Municipals. LOT 2 L'objecte del contracte és el de subministrament de vestuari i calçat per a grups d'oficis i tècnics dels Serveis d'Espais Públics i Equipaments Municipals. El contingut concret i les especificacions que s'hauran de seguir en el subministrament, així com la resta de requeriments amb els que caldrà executar-lo, es detallen en el plec tècnic particular que s'acompanya al present plec. Lot 2: Pantalons 15.300,00 Avaluació
18100000-0 Roba de treball, roba de treball especial i accessoris 

3 Contracte de subministrament del vestuari i calçat dels grups d'oficis i tècnics dels serveis d'Espais Públics i Equipaments Municipals. LOT 3 L'objecte del contracte és el de subministrament de vestuari i calçat per a grups d'oficis i tècnics dels Serveis d'Espais Públics i Equipaments Municipals. El contingut concret i les especificacions que s'hauran de seguir en el subministrament, així com la resta de requeriments amb els que caldrà executar-lo, es detallen en el plec tècnic particular que s'acompanya al present plec. Lot 3: Vestuari de temporada: polars , polos de màniga curta i màniga llarga. 12.800,00 Avaluació
18100000-0 Roba de treball, roba de treball especial i accessoris 

4 Contracte de subministrament del vestuari i calçat dels grups d'oficis i tècnics dels serveis d'Espais Públics i Equipaments Municipals. LOT 4 L'objecte del contracte és el de subministrament de vestuari i calçat per a grups d'oficis i tècnics dels Serveis d'Espais Públics i Equipaments Municipals. El contingut concret i les especificacions que s'hauran de seguir en el subministrament, així com la resta de requeriments amb els que caldrà executar-lo, es detallen en el plec tècnic particular que s'acompanya al present plec. Lot 4: Calçat 13.354,00 Avaluació
18100000-0 Roba de treball, roba de treball especial i accessoris 

5 Contracte de subministrament del vestuari i calçat dels grups d'oficis i tècnics dels serveis d'Espais Públics i Equipaments Municipals. LOT 5 L'objecte del contracte és el de subministrament de vestuari i calçat per a grups d'oficis i tècnics dels Serveis d'Espais Públics i Equipaments Municipals. El contingut concret i les especificacions que s'hauran de seguir en el subministrament, així com la resta de requeriments amb els que caldrà executar-lo, es detallen en el plec tècnic particular que s'acompanya al present plec. Lot 5: Complements (Gorres, bufs, barrets i guants) 2.509,20 Avaluació
18100000-0 Roba de treball, roba de treball especial i accessoris 

6 Contracte de subministrament del vestuari i calçat dels grups d'oficis i tècnics dels serveis d'Espais Públics i Equipaments Municipals. LOT 6 L'objecte del contracte és el de subministrament de vestuari i calçat per a grups d'oficis i tècnics dels Serveis d'Espais Públics i Equipaments Municipals. El contingut concret i les especificacions que s'hauran de seguir en el subministrament, així com la resta de requeriments amb els que caldrà executar-lo, es detallen en el plec tècnic particular que s'acompanya al present plec. Lot 6: Vestuari específic fora de temporada 8.146,00 Avaluació

Documents i enllaços publicats de l'expedient

document
Plec tècnic

Pliego técnico

Descarregar

Plec administratiu

Pliego administrativo

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex Oferta Lot 3

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex Oferta Lot 4

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex Oferta Lot 5

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex Oferta Lot 6

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex Oferta Lot 1

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex oferta Lot 2

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex declaració responsable

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex Declaració termini lliurament

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex principis ètics i regles de conducta

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex fitxes vestuari

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Anunci licitacio

Descarregar

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud