Carregant

Si us plau, esperi

2023/000067676

Servei de suport de primera acollida i programes comunitaris amb prespectiva intercultural
Contracte del servei de suport de primera acollida de Mataró i de suport a programes comunitaris amb perspectiva intercultural.
Import sense IVA
361.529,00 EUR
Estat Avaluació
Periode de sol·licituds
01/de des./2023 - 28/de des./2023 09:00
Òrgan de contractació Ajuntament de Mataró
Òrgan de contractació
Ajuntament de Mataró
Tipus de contracte Serveis
Tipus de procediment
Obert
SARA No
Valor estimat 560.307,20 EUR
codi CPV
85312300-2 Serveis d'orientació i assessorament 

Forma de presentació

Estructura de l'oferta

 • Documentació administrativa
  • a) Declaració responsable de compliment de requisits previs
  • b) Altres declaracions
 • Oferta tècnica o avaluable mitjançant judici valor
  • Documentació per valoració dels criteris subjectes a judici de valor
 • Oferta econòmica o avaluable mitjançant fórmules
  • 1. ANNEX OFERTA ECONÒMICA i altres criteris automàtics
  • 2. ANNEX condicions laborals del personal

Documents i enllaços publicats de l'expedient

document
Plec tècnic

Plec tècnic

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Anunci de licitació

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex Principis ètics i regles de conducta

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex declaració responsable

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex oferta econòmica RECTIFICADA

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Criteris d'adjudicació

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Relació personal

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex condicions laborals del personal

Descarregar

Plec administratiu

Plec administratiu RECTIFICAT

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Decret rectificació

Descarregar

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud