Carregant

Si us plau, esperi

2023/000040170

Contracte pel servei de gestió integrada de plagues de l'arbrat viari i els espais verds de Mataró.
L'objecte d'aquest contracte és el servei de Gestió Integrada de Plagues (GIP) de l'arbrat viari i els espais verds del terme municipal de Mataró. El contingut concret i les especificacions que s'hauran de seguir per la prestació del servei, així com la resta de requeriments amb els que caldrà executar-lo, es detallen en el plec tècnic particular que acompanya el present plec.
Import sense IVA
108.873,00 EUR
Estat Avaluació
Periode de sol·licituds
30/de nov./2023 - 02/de gen./2024 09:00
Òrgan de contractació Ajuntament de Mataró
Òrgan de contractació
Ajuntament de Mataró
Tipus de contracte Serveis
Tipus de procediment
Obert
SARA
Valor estimat 239.520,60 EUR
codi CPV
90922000-6 Serveis de control de plagues 

Forma de presentació

Estructura de l'oferta

 • Documentació administrativa
  • Altres declaracions
  • DEUC - Document Europeu Únic de Contractació
 • Oferta tècnica o avaluable mitjançant judici valor
  • MEMÒRIA D’EXECUCIÓ
 • Oferta econòmica o avaluable mitjançant fórmules
  • Proposició econòmica

Documents i enllaços publicats de l'expedient

document
Plec tècnic

Pliego técnico

Descarregar

Plec administratiu

Pliego administrativo

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex declaració responsable

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex desglos oferta econòmica

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex preus unitaris

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Anunci licitacio

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex principis ètics i regles de conducta

Descarregar

Documents addicionals a publicar

DEUC

Descarregar

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud