Carregant

Si us plau, esperi

2023/000065477

Contracte per l'adquisició, instal·lació i configuració de 2 punts d'autoservei pel Servei de Benestar Social de l'Ajuntament de Mataró. Next Generation.
L'objecte del present contracte és l'adquisició, instal·lació i configuració de 2 punts d'autoservei (caixers ciutadans), que permetran l'accés a la realització de tràmits en la modalitat d'autoservei, comunicació bidireccional per diferents canals amb el personal de l'Ajuntament, pel Servei de Benestar Social. També s'inclou el manteniment del hardware durant la durada del contracte.
Import sense IVA
24.500,00 EUR
Estat Avaluació
Periode de sol·licituds
20/de des./2023 - 16/de gen./2024 09:00
Òrgan de contractació Ajuntament de Mataró
Òrgan de contractació
Ajuntament de Mataró
Tipus de contracte Subministraments
Tipus de procediment
Obert super-simplificat
SARA No
Valor estimat 29.400,00 EUR
codi CPV
30123200-9 Caixers automàtics 

Forma de presentació

Estructura de l'oferta

 • Oferta completament objectiva
  • Altres declaracions
  • ANNEX CONDICIONS LABORALS DEL PERSONAL
  • ANNEX DESGLOSSAMENT OFERTA ECONÒMICA
  • Còpia del número d’identificació fiscal de l’empresa
  • Declaració responsable de compliment de requisits previs
  • Millora del termini d’entrega dels punts d’autoservei

Documents i enllaços publicats de l'expedient

document
Plec administratiu

Pliego administrativo

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex principis ètics i regles de conducta

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 1 principi no perjudici

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 2 obligacions

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 3 DACI

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 4 condicions execucio

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 5 Oferta econòmica

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 6 condicions laborals

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 7 declaracio responsable

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Anunci licitacio

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Decret rectificació PPT i nou termini per presentació ofertes

Descarregar

Plec tècnic

Pliego técnico

Descarregar

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud