Carregant

Si us plau, esperi

2023/000066188

Servei professional neteja vehicles del parc mòbil del Servei de Policia Local i Serveis Generals
Servei professional neteja vehicles del parc mòbil del Servei de Policia Local i Serveis Generals
Import sense IVA
34.598,00 EUR
Estat Avaluació
Periode de sol·licituds
10/de gen./2024 - 25/de gen./2024 09:00
Òrgan de contractació Ajuntament de Mataró
Òrgan de contractació
Ajuntament de Mataró
Tipus de contracte Serveis
Tipus de procediment
Obert simplificat
SARA No
Valor estimat 69.196,00 EUR
Nº lots 2

Forma de presentació

Estructura de l'oferta

 • Oferta completament objectiva
  • a) Declaració responsable de compliment de requisits previs
  • b) Còpia del número d’identificació fiscal de l’empresa.
  • c) Altres declaracions
  • f) Annex de condicions laborals del personal
  • Lot 1: Neteja de vehicles del parc mòbils del Servei de Policia Local
   • d) Proposta econòmica (Lot 1)
   • e) Criteris automàtics diferents del preu (Lot 1)
  • Lot 2: Neteja vehicles dels diferents serveis de l'Ajuntament de Mataró
   • d) Proposta econòmica (Lot 2)

Divisió de l'expedient en lots

Lot Título Import sense IVA Estat
90917000-8 Serveis de neteja de mitjans de transport 

1 Neteja de vehicles del parc mòbils del Servei de Policia Local Neteja de vehicles del parc mòbils del Servei de Policia Local 30.480,00 Avaluació
90917000-8 Serveis de neteja de mitjans de transport 

2 Neteja vehicles dels diferents serveis de l'Ajuntament de Mataró Neteja vehicles dels diferents serveis de l'Ajuntament de Mataró 4.118,00 Avaluació

Documents i enllaços publicats de l'expedient

document
Plec tècnic

Pliego técnico

Descarregar

Plec administratiu

Plec administratiu

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex Principis ètics i regles de conducta

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Anunci de licitació

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Criteris de valoració neteja de vehicles

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex declaració responsable (Lot 1)

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex desglossament econòmic (Lot 1)

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex condicions laborals del personal (Lot 1)

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex declaració responsable (Lot 2)

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex desglossament econòmic (Lot 2)

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex condicions laborals del personal (Lot 2)

Descarregar

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud